Kullanım Koşulları

 

 

12 Haziran 2021’de güncellendi

Giriş

Hizmeti yükleyerek, kullanarak veya başka bir şekilde erişerek bu hizmet koşullarını ve gizlilik politikamızı kabul etmiş olursunuz. Kabul etmezseniz hizmeti yükleme, kullanma veya başka bir şekilde erişme izniniz yoktur. Hizmeti kullanma izni, yasak olduğu durumlarda geçersizdir.

Bu sözleşmenin koşulları (“Hizmet Koşulları” veya “Koşullar”), www.friendbase.com’da bulunan Friendbase’i veya bu Koşulları yayınlayan bilgisayar, cep telefonu veya diğer cihazlardan (her biri bir “Cihaz”) erişilen diğer sitelerimizi veya hizmetlerimizle (“Hizmet(ler)”) ilgili olarak sizinle Friendbase AB (bundan böyle “Friendbase” veya “Biz” olarak anılacaktır) arasındaki ilişkiyi yönetir. Hizmet Kullanımı ayrıca, buraya referans olarak dahil edilen Hizmet Gizlilik Politikasına tabidir ve burada açıklanan uygulamalarımızı kabul etmiş olursunuz. Ayrıca Hizmeti kullanımınıza izin vermek veya optimize etmek için Cihazınızdaki ayarları veya yapılandırmaları değiştirebileceğimizi, düzeltebileceğimizi veya üzerinde değişiklik yapabileceğimizi kabul edersiniz. Ayrıca, Hizmet ürünlerimizin veya hizmetlerimizin bazıları, kendileri için geçerli olan bu Şartları tamamlayan belirli ek veya farklı hüküm ve/veya koşullara (bu tür her durumda ve topluca “Ek Koşullar”) tabi olarak sunulabilir ve bu Şartları tamamlayacaktır.

Hizmete erişmeden veya kullanmadan önce bu Koşullar ve Hizmetin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve Hizmette bir hesap (“Hesap”) açmanız gerekir. Hesap açmakla veya Hizmeti farklı bir şekilde kullanmakla 13 yaşından büyük olduğunuzu ve bu Koşullar ile Hizmetin Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Yaşadığınız yerde hareket serbestisi sağlayan yaşın altındaysanız yasal vasinizin de bu Koşullar ile Hizmetin Gizlilik Politikasını inceleyip kabul ettiğini beyan etmiş olursunuz. Hizmet çeşitli üçüncü şahıs platformlar (Facebook gibi) üzerinde bulunabilir veya bu platformlarla bağlantılı olarak sunulabilir. Lütfen bu platformlar üzerindeki faaliyetlerinizin ilgili platformların hizmet koşulları ve/veya gizlilik politikalarına tabi olabileceğine ve bizim de bu üçüncü şahıslara karşı sorumluluğumuz bulunmadığına dikkat edin.

Friendbase dilediği zaman bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu gibi değişikliklerde, değişiklik öncesindeki kullanımınız eski koşullara tabi olmaya devam edecektir. Böyle bir değişiklik halinde değişik Koşulları Hizmet üzerinde yayınlayıp yapılan en son değişiklik tarihini yukarıda belirtiriz ve siz de bunun yeni koşulların geçerli olacağı konusunda size bildirimde bulunmamız adına yeterli olduğunu ve kullanıma devam etmenizin bu yeni koşulları kabul etmeniz anlamına geleceğini kabul edersiniz.

Burada size sunulan her türlü materyal Friendbase AB ve lisans veren kurumların mülkiyetindedir. Bu nedenle de web sitemiz üzerinden sunulan her türlü materyalin hakları Friendbase AB’ye ve lisans verenlerine aittir.

Lisans. Friendbase AB size sadece kişisel kullanım amacıyla içerik indirebilmeniz için ücretsiz, imtiyazsız, süresiz ve dünya çapında geçerli lisans verir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekirse bu lisans kapsamında sağlanan hiçbir materyalin alt lisansını veremez veya bunları satamazsınız. Lisans, şu koşullara uygun davranmanıza tabidir:

 1. Sağlanan içeriği kısmen veya tamamen yasal kullanma hakkınız olmayan logolar ve telif hakkı ile korunan materyaller de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyallerle ilişkili olarak kullanamazsınız.
 2. Gerçek dışı bir şekilde yaratıcısı olduğunuzu iddia edemeyeceğinizi kabul edersiniz. Kendinizi lisanslı içeriğin bulunduğu eserin ana yaratıcısı olarak tanıtamazsınız.
 3. İçeriğinizin tüm mülkiyet haklarını korursunuz. Ancak Friendbase’e içerik göndermekle Friendbase’e İçeriğin Hizmet ve Friendbase’in (vasileri ile bağlı şirketleri de dahil olmak üzere) Hizmetin (türev eserleriyle beraber) kısmen veya tamamen her türlü medya biçiminde ve her türlü medya kanalında tanıtılması ve dağıtılması da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere işleriyle ilgili olarak kullanımı, çoğaltılması, dağıtılması, türev eserlerinin oluşturulması, sergilenmesi ve icra edilmesi konusunda dünya çapında geçerli, imtiyazsız, telif bedelsiz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca bu yolla Hizmetin her kullanıcısına İçeriğinize Hizmet üzerinden erişme ve Hizmetin işlevleri ile bu Kullanım Koşullarının izin verdiği ölçüde kullanma, yeniden üretme, değiştirme, dağıtma, sergileme ve icra etme konusunda imtiyazsız bir lisans vermiş olursunuz. Bu sayede, Friendbase’e yasaların izin verdiği en geniş kapsamıyla uygun gördüğü her şekilde kullanım hakkı vermiş olursunuz.
 4. Burada sağlanan hiçbir materyali aşağıda örnekleri sayılanlar da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere kanun dışı bir etkinlikle bağlantılı olarak kullanamazsınız:
 • Pornografi ve Teşhircilik:Her türlü cinsel faaliyet veya cinsel açıdan teşhir niteliğinde materyaller.
 • Şiddet:Öldürme, yaralama, işkence ve saldırı da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şiddet eylemi.
 • Kendine zarar verme
 • Uyuşturucu veya farklı yasa dışı maddeler
 • Dolandırıcılık
 • Taciz, tehdit, nefret söylemi

Materyalin kaldırılması. Friendbase, izniniz olmaksızın materyali kaldırma veya yeni materyal ekleme hakkını saklı tutar. Bu şekilde gerçekleşen kaldırma işlemi bu lisans kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkilemez. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına açıklamak gerekirse, materyalin kaldırılması halinde de burada sağlanan lisansınızın geçerliliği devam edecektir.

Lisansın Değiştirilmesi. Friendbase, önceden onayınız gerekmeksizin bu lisansın koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu yüzden de bu koşulları zaman zaman incelemeye dikkat etmelisiniz.

Lisansın sonlandırılması. Friendbase, dilediği zaman bu lisans sözleşmesini değiştirme ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

 

Kötüye kullanım nedeniyle sonlandırma. Yukarıda belirtilen tüm şartlara veya Friendbase Kullanım Koşulları ile Gizlilik politikasına uygun olmayan varlıkların kullanımı, Friendbase’in size vermiş olduğu lisansın sonlandırılmasıyla sonuçlanır.

Herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına açıklamak gerekirse lisansın sonlandırılması halinde burada size sağlanmış olan materyalleri her türlü kullanımınız telif hakkı ve ticari marka hakkı ihlali olacak ve Friendbase de uygun gördüğü yasal önlemleri alma hakkına sahip olacaktır.

Tazmin. Friendbase’i ve bağlı kuruluşları ve her bir yöneticisini, müdürünü ve çalışanını bu Sözleşmenin ihlalinden, size sağlanan materyalleri tek başına veya başka materyallerle birleştirerek kullanmanızdan, herhangi bir materyali kullanımınızla ilgili olarak bu sözleşme ile belirlemiş olduğumuz kısıtlamaları ihlalinizden veya üçüncü bir şahsın materyallerin tek başına veya başka materyallerle birleştirerek kullanımıyla ilgili iddialarından doğabilecek her türlü hasar, yükümlülük ve masraftan ilgili yasaların izin verdiği en geniş anlamda masun tutmayı ve bunlar için tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Feragat. Friendbase’in bu kapsamda size sağladığı materyaller olduğu gibi sağlanmaktadır. Bu nedenle de Friendbase bu materyallerin belirli bir amaca uygunluğu veya web sitesi ya da herhangi bir hizmetin kesintisiz ve hatasız olarak sunulacağı konusunda açıkça veya ima yoluyla herhangi bir garanti vermez.

Devir. Bu Lisans size özeldir ve Friendbase’in önceden yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen devredilemez.

Bağlayıcı Yasa. Bu sözleşme ve sözleşme konusundan doğabilecek her türlü ihtilaf veya iddia İsveç yasalarınca yönetilecek ve bu konuda tek yetkili İsveç mahkemeleri olacaktır. Friendbase ve siz, hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her dava konusunda dava başvurusunun dava konusunun ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içinde yapılması gerektiğini kabul edersiniz. Aksi halde ilgili dava konusu daimi olarak zaman aşımına uğramış olur.

Üçüncü şahıslar. Hizmette ayrıca üçüncü şahıs reklamları veya Hizmetin içeriği kapsamında veya farklı şekillerde reklam verenlerin, lisans verenlerin, lisans kullanıcılarının ve Friendbase ile farklı odalar veya etkinliklerde birlikte hareket etmek gibi iş ilişkisi olabilecek diğer üçüncü şahıslar tarafından işletilen üçüncü şahıs web sitelerine (“Bağlantı Verilen Siteler”) giden veya geri gelen ya da Hizmet dışında yerlere ulaştıran bağlantılar bulunabilir. Friendbase Bağlantı Verilen Sitelerin içerikleri, faaliyetleri, politikaları, koşulları ve diğer nitelikleri konusunda söz sahibi olmadığı gibi Bağlantı Verilen Siteleri inceleme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Friendbase Bağlantı Verilen Siteleri veya üçüncü şahıs içeriklerini, reklamlarını, bilgilerini, materyallerini, ürünlerini, hizmetlerini ve diğer öğelerini teşvik etmez, onaylamaz veya desteklemez. Ayrıca Friendbase bu tarz sitelerde sunulan, erişilen, elde edilen ve reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin kalitesinden veya sağlanmasından da sorumlu değildir.

Friendbase hiçbir koşulda Bağlantı Verilen Sitelerle veya ürün ve hizmetleriyle ilişkili olarak doğabilecek doğrudan, dolaylı, ikincil veya özel kayıp ve hasarlardan ihmalkarlık, sözleşme ihlali, sahtekarlık, telif hakkı veya farklı fikri mülkiyet haklarının ihlaliyle doğmuş olsa dahi sorumlu olmayacaktır. Bu Bağlantı Verilen Sitelerle ilişkili olarak gerçekleştirdiğiniz her türlü faaliyet Bağlantı Verilen Sitelerin operatörlerinin operatörleri tarafından hazırlanan gizlilik politikalarına ve diğer politikalara, kullanım ve/veya satış hüküm ve koşullarına ve kurallarına tabidir. Bağlantı Verilen Siteler size çerezler gönderip kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve bu Bağlantı Verilen Siteler üzerinde herhangi bir denetimimiz olmadığından eylemlerinden de sorumlu olmadığımızı ve gizlilik politikalarını kendiniz incelemeniz gerektiğini kabul edersiniz. Friendbase bu konuda her türlü sorumluluktan feragat eder.

Ayrıca Hizmetin bize üçüncü şahıslar tarafından sağlanan reklamlar, içerikler ve diğer materyaller içeren bölümlerinde Hizmete dahil edilmesi amacıyla gönderilmiş olan materyallerin tüm yasa ve mevzuat gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak ilgili üçüncü şahısların sorumluluğundadır. Friendbase bu tür reklamlar veya farklı üçüncü şahıs materyalleri konusunda her türlü sorumluluktan feragat eder.

Hizmet üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir üçüncü şahısla yaptığınız her türlü işlem, etkileşim, yazışma ve benzer faaliyetler (Bağlantı Verilen Siteler üzerinde veya aracılığıyla olanlar ve Hizmet üzerinde veya aracılığıyla sağlanan üçüncü şahıs reklamları üzerinden olanlar da dahil olmak üzere) tamamen üçüncü şahısla kendi aranızdaki ilişkinizdir (üçüncü şahıs reklamlarının içerikleri, ödemeler, ürün teslimatı, garantiler (ürün garantisi de dahil olmak üzere), gizlilik ve veri güvenliği ve her türlü benzer husus da dahil olmak üzere. Friendbase bunlarla ilgili her türlü sorumluluktan feragat eder.

İşletmenin Satışı 

Friendbase veya Kurumsal İş Ortaklarından (burada açıklandığı şekliyle) birinin satışı, birleşmesi, tüm varlıklarının veya neredeyse tüm varlıklarının veya Friendbase veya Kurumsal İş Ortaklarından herhangi birinin sahibi olduğu Hizmetle ilişkili varlıklarının el değiştirmesi veya faaliyetlerimizi sonlandırma kararı vermemiz veya konkordato başvurusu yapmamız ya da iflasımızın ya da yeniden yapılandırılmamızın istenmesi veya aynı şekilde sonuçlanacak bir başvuru olması durumunda, bir üçüncü şahsa bilgileri devretme hakkımız saklı olup bu durumda ilgili üçüncü şahsın Gizlilik Politikamıza ve Hizmet Koşullarımıza uygun hareket etmesi şart koşulacaktır.

Bir telif hakkı sahibiyseniz veya telif hakkı sahibi temsilcisiyseniz ve herhangi bir İçeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (Digital Millennium Copyright Act – “DMCA”) kapsamında Friendbase’e yazılı olarak aşağıdaki bilgilerle bildirimde bulunabilirsiniz (Daha fazla bilgi için bkz: 17 U.S.C 512(c)(3)):

 1. İhlal edildiği iddia edilen imtiyazlı hakkın sahibinin bir temsilcisinin ıslak veya elektronik imzası; 2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı korunan eserin tanımı veya bir sitede birden fazla eserin telif hakkının ihlal edildiği iddia ediliyorsa bu sitedeki eserlerin listesi; 3. İhlal ettiği veya ihlal etkinliğinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi engellenecek materyalin tanımı ve hizmet sağlayıcının bu materyali bulması için makul düzeyde ayrıntılı bilgi; 4. Hizmet sağlayıcının size ulaşması için adresiniz, telefon numaranız ve varsa elektronik posta adresiniz gibi makul düzeyde ayrıntılı iletişim bilgileriniz; 5. Materyalin şikayete konu olan şekilde kullanımına kanınızca telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine dair beyanınız; ve 6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğu ve ihlali iddia edilen hakkın sahibi namına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yeminli ifadeniz. Friendbase’in DMCA bildirimleri için iletişim adresi [email protected] şeklindedir. Bu konudaki gereksinimlerin tümünü karşılamamanız halinde DMCA bildiriminizin geçersiz olabileceğini teyiden beyan edersiniz.

 

Çerezler

 

Reklam Amaçlı Çerezler

Bu çerezler zamanla uygulamadaki çevrimiçi faaliyetleriniz ve diğer çevrimiçi hizmetlerdeki faaliyetleriniz hakkında reklamların sizin için daha etkili ve sizinle daha ilişkili olması amacıyla bilgi toplarlar. Bu faaliyet ilgi alanı odaklı reklam gösterimi olarak bilinir. Bu çerezlerin bir diğer işlevi de aynı reklamın sürekli tekrarlanmasını engelleyerek reklam verenlerin reklamlarının daha doğru gösteriminin sağlanmasıdır. Çerezler olmadan bir reklam verenin hedef kitlesine ulaşması veya kaç reklam gösterimi gerçekleşip kaç tık aldığını bilmesi oldukça zordur.

Friendbase web sitemizin hangi alanlarını ziyaret ettiğinizi anlamak için “Çerezler” kullanır. Çerez, web tarayıcınızın bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda sakladığı küçük bir veridir. Biz çerezleri uygulamamızın performansını ve işlevselliğini geliştirmek için kullansak da bunların kullanılması zorunlu değildir. Ancak bu çerezler olmadan video izleme gibi bazı işlevlerden yararlanamazsınız veya daha önce oturum açmış olduğunuzu bilemeyeceğimiz için uygulamayı her kullanımınızda oturum açma bilgilerinizi girmeniz gerekir. Çoğu web tarayıcısında Çerez kullanımını kapatma ayarı yapılabilir. Ancak Çerezleri kapatırsanız web sitemizdeki işlevlere en kullanışlı şekilde erişemeyebilir, hatta hiç erişemeyebilirsiniz. Çerezlere asla Kişisel Tanımlanabilir Veri eklemeyiz.

Çerezlerin ve benzer teknolojilerin engellenmesi ve kapatılması

Nerede olursanız olun tarayıcınızı çerezleri ve benzer teknolojileri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz ancak böyle bir eylem gerekli çerezlerimizi de engelleyip web sitemizin düzgün çalışmamasına, sizin de tüm özellik ve hizmetlerimizden faydalanamamanıza neden olur. Ayrıca tarayıcınızda çerezleri devre dışı bırakırsanız bazı kayıtlı bilgilerinizi de (kayıtlı oturum açma bilgileri ve site tercihleri gibi) kaybedebileceğinize lütfen dikkat edin. Farklı tarayıcılar kullanıcıya farklı denetimler sunar. Bir çerezi veya bir çerez kategorisini devre dışı bırakmanız çerezi bilgisayarınızdan silmez, bunu tarayıcınızdan kendiniz silmeniz gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için tarayıcınızın yardım menüsünü inceleyin.

 

Bize Ulaşın

Her türlü sorunuz için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.